Hệ Thống Chi Nhánh BELASKIN Toàn Quốc

CEO - MASTER

Lê Hoàng Ngân

GIÁM ĐỐC

Yến Nguyễn - Giám đốc Khu vực

0972 713 694

Giang Nguyễn - Giám đốc Khu vực

0962 98 96 98

Ngọc Diễm - Giám đốc Kinh doanh

0944 49 83 85

Đại Diện

Phương Nguyễn - Thanh Hóa

0973 776 957

Nguyễn Mùi - Nghệ An

0965 857 416

 

 

Tổng Phân Phối

Anna Vân - Bắc Ninh

03456 32 229

 Xuân Nguyễn - Đồng Nai

078 555 3979

  Kim Chung - Nghệ An

0794 050 222

Thạch Thảo - Phú Yên

0868 69 15 78

Vũ Trang - Bình Phước

0964 300 989

 

Trên 300 Đại Lý trên toàn quốc

Cùng danh mục

 
Tư vấn ngay